GOPS OSIECK

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Aktualności

Nabór na stanowisko terapeuty zajęciowego Klubu Seniora

Drukuj

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku ogłasza nabór na terapeutę zajęciowego Klubu Seniora w Osiecku

Ogłoszenie do pobrania tutaj...

Kwestionariusz osobowy do pobrania tutaj..

 

Nabór na stanowisko fizjoterapeuty Klubu Seniora

Drukuj

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku ogłasza nabór na fizjoterapeutę Klubu Seniora w Osiecku

Ogłoszenie do pobrania tutaj...

Kwestionariusz osobowy do pobrania tutaj..

 

Dzień otwarty

Drukuj

 

 

W dniu 13 stycznia 2020 r. odbył się Dzień otwarty w Klubie Senior +. W tym dniu można było zapoznać się z ofertą i zasadami uczestnictwa w Klubie.

Dzień otwarty był okazją do wspólnych rozmów, nawiązania kontaktów między seniorami. Spotkanie uatrakcyjnił występ zespołu ,,Kądziołeczka" .

Dziękujemy wszystkim za obecność podczas Dnia Otwartego w Klubie Senior +.

 

Zdjęcia ze spotkania znajdują się w zakładce GALERIA - SENIOR ,,Dzień otwarty Klubu Senior+"

 

Dzień otwarty Klubu Senior+

Drukuj

.

 

Rekrutacja

Drukuj

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku ogłasza nabór uczestników do ,,Klubu Senior+"

Drukuj

Celem działalności klubu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób w wieku senioralnym.


Jeżeli Jesteś: mieszkańcem Gminy Osieck, masz ukończone 60 lat, jesteś osobą nieaktywną zawodowo, chcesz spędzać czas w sposób aktywny i twórczy, chcesz pomóc sobie  oraz innym osobom - zostań  uczestnikiem „Klubu Senior +".


Uczestnictwo w zajęciach Klubu Seniora + będzie bezpłatne. Klub dysponuje 20 miejscami, gdzie będą odbywały się usługi opiekuńcze. Realizowane będą również usługi asystenckie, którymi objętych zostanie 5 osób z niepełnosprawnością.


Zajęcia będą odbywały się 3 razy w tygodniu.


Rozpoczęcie działalności od miesiąca stycznia 2020 roku.


Funkcjonowanie ,,Klubu Senior +” w Gminie Osieck w ramach projektu  „ Gmina Osieck wspiera swoich seniorów” dofinansowanego ze środków europejskich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej IX Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Podziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.


Osoby zainteresowane uczestnictwem w ,, Klubie Senior +” powinny zgłosić swoje uczestnictwo  poprzez wypełnienie wniosku o przyjęcie do ,, Klubu Senior +” i pozostawić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiecku, ul. Rynek 1, w terminie do 31 grudnia 2019 roku.


Informacja dostępna pod numerem telefonu 25 685-70-71.


Formularz rekrutacyjny można pobrać w GOPS w Osiecku  lub do pobrania tutaj...

 

Podkategorie