GOPS OSIECK

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Aktualności

Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin

Drukuj

Stowarzyszenie dla Rodzin rozpoczyna realizację trzyletniego projektu ,,Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin". Projekt współfinansowany jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.Głównym celem programu jest wzmacnianie potencjału rodzin, w tym ich samodzielności opiekuńczo – wychowawczej i życiowej tak, aby stanowiły naturalne i bezpieczne oparcie dla swoich członków, w tym szczególnie dla prawidłowego rozwoju dzieci.

Okres realizacji: 01.07.2020 r. – 30.11.2022 r.

Z programu mogą skorzystać:

Mieszkańcy Województwa Mazowieckiego, rodziny, które:

• przeżywają trudności opiekuńczo- wychowawcze
• zmagają się z trudnościami lub kryzysowymi sytuacjami rodzinnymi i życiowymi
• rodziny, których dzieci albo są zagrożone umieszczeniem w pieczy zastępczej lub tam
czasowo przebywają

W ramach programu, można skorzystać z bezpłatnych usług:

• Specjalistycznej pomocy psychologa i pedagoga dla rodzin i jej członków (konsultacje,
poradnictwo, terapia, formy pomocy interwencyjnej, coaching rodzicielski)
• Warsztatów umiejętności wychowawczych
• grup wsparcia dla rodziców/opiekunów prawnych
• wsparcia metodą asysty rodzinnej
• spotkań integracyjnych dla rodzin z dziećmi
• poradnictwa socjalnego

Miejsce realizacji:
Zespoły Psychologiczno-Terapeutyczne Stowarzyszenia dla Rodzin w Warszawie:
ul. Pszczyńska 26 m. 57 (Targówek), tel. 518 452 047, 22 253 49 47
ul. Ząbkowska 39 (Praga Północ), tel. 22 619 42 67
ul. Nowodworska 35 m. 51 (Białołęka), tel. 696 509 924
Nefrytowa 12 (Targówek), tel. 22 697 14 93

Oraz w terenie.

Informacje i zapisy:
tel. 696 509 924, 518 452 047
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Drukuj

Gmina Osieck ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – RPMA.09.01.00-IP.01-14-095/20

Nabór do pobrania tutaj...

Formularz do pobrania tutaj...

 

Informacja w sprawie składania wniosków

Drukuj

Informacja

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od 01.07.2020 r. istnieje możliwość składania elektronicznie wniosków o wypłatę świadczenia "Dobry start" (300 +). W wersji tradycyjnej (papierowej) wnioski będą przyjmowane od 01.08.2020 r.

 

Jednocześnie przypominamy, że informacje przyznające świadczenie wychowawcze (500 +) są wydane do 31.05.2021 r. W związku z powyższym nie należy wysyłać wniosków w sytuacji, gdy powyższe świadczenie zostało już przyznane.

 

KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW

Drukuj

 

KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych organizuje kolonie dla dzieci rolników

 

Koszt jaki ponoszą rodzice to: 400,00 opłaty

 

Miejsce kolonii: Biały Dunajec,

termin: 10.08.2020 -19.08.2020 lub 20.08.2020-29.08.2020

 

Miejsce kolonii: Rzucewo,

terminy do ustalenia:02.08.2020-11.08.2020 lub

12.08.2020 - 21.08.2020 lub

22.08.2020 – 31.08.2020

 

 

Warunki, które należy spełnić, aby dziecko rolnika mogło skorzystać z dofinansowania:

 

   1. data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2004 r. i młodsze (wiek 7-16 lat),

   2. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS,

   3. dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów ( zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu i Karta uczestnika).

Więcej informacji i druki do pobrania w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku ul. Rynek 1 (wejście od ulicy Pilawskiej) lub pod tel. 25 685-71-77

 

Punkt Obsługi Interesantów

Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku informuje, że z dniem 16 czerwca 2020 r. został uruchomiony Punkt Obsługi Interesantów w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (wejście od ulicy Pilawskiej). 

Jednocześnie informujemy, że w Punkcie Obsługi Interesantów może przybywać 1 osoba.

 

,,PODWIECZOREK PRZY MIKROFONIE"

Drukuj

Fundacja „To lubię" ogłasza nabór do projektu:

 

,,PODWIECZOREK PRZY MIKROFONIE”


Projekt realizowany jest w formie wsparcia realizacji zadania publicznego: „Działania na rzecz osób starszych w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną”, ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 575/128/2020 z dnia 5 maja 2020 r.


Projekt jest skierowany do osób w wieku 55+, mieszkańców gminy Wiązowna, Osieck i Sobienie Jeziory.

 

Projekt będzie polegał na realizacji warsztatów animacyjnych dla Seniorów, na zakończenie których powstanie spektakl kabaretowy (wiersze, skecze, piosenki).


W programie:
- warsztaty animacyjne
- warsztaty teatralne
- spotkania integracyjne
- wyjazd integracyjny

Warsztaty będą odbywać się na terenie gminy Wiązowna w Domu Kultury w Woli Karczewskiej.
Rozpoczęcie zajęć przewidujemy pod koniec czerwca. Zapewniamy transport autokarowy.


Występy z gotowym spektaklem planujemy w terminie od połowy listopada do połowy grudnia – w Woli Karczewskiej, Osiecku, Sobieniach-Jeziorach    i pobliskich gminach - w sumie 8 występów. Zapewniamy transport autokarowy na występy.


Kontakt w sprawie projektu i zgłoszenia:
502-989-903 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Mieszkańcy Gminy Osieck rekrutowani będą pod numerem tel. 25 685-71-77