GOPS OSIECK

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Aktualności

Nabór Klub Seniora

Drukuj

Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „ Senior +” na lata 2021-2025

JEŻELI:

- jesteś mieszkańcem Gminy Osieck,

- masz minimum 60 lat,

- jesteś osobą nieaktywną zawodowo, a chcesz spędzać swój wolny czas w sposób aktywny i ciekawy

 

CO ZYSKUJESZ?

- możliwość udziału w zajęciach o charakterze ruchowym, kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim itp.

- możliwość rozwijania swoich pasji, zainteresowań i umiejętności,

- możliwość spędzania czasu w miłym towarzystwie,

- możliwość korzystania z kompleksowego, świetnie wyposażonego lokalu.

SZANOWNY SENIORZE, NIE ZWLEKAJ!! O PRZYJĘCIU DO KLUBU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

 

Co zrobić, aby zostać członkiem Klubu ,,Senior+"?

- Udaj się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku (ul.Rynek 1), aby wypełnić oraz złożyć prosty formularz rekrutacyjny. Formularz można składać do 31.01.2023 r.

Nabór do Kluba Seniora jest naborem uzupełniającym.

Wniosek o przyjęcie do Klubu Seniora

 

 

 

Spotkania ze specjaistami

Drukuj

Terapeuta uzależnień:

  • Przyjmuje w 2 i 4 piątek każdego miesiąca w godzinach 16:00 - 18:00.

Psycholog:

  • Przyjmuje w każdy wtorek w godzinach 16:00  - 20:00

Karolina Jakubczak

tel. 781 - 557 - 844

Prawnik:

  • Przyjmuje w każdy piątek w godzinach 12.00 - 16.00.

Spotkania ze specjalistami odbywają się w Klubie Seniora w Osiecku.

 

Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł dla obywateli Ukrainy

Drukuj

Obywatelowi Ukrainy, przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt jest uznawany za legalny zgodnie z art. 2 ust 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.

W związku z powyższym, uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ten obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terenu Ukrainy w okresie od dnia  24 lutego 2022 roku, deklaruje zamiar pozostania w Polsce i został wpisany do rejestru PESEL i posiada status cudzoziemca UKR. Świadczenie przeznaczone jest na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiecku, ul. Rynek 1, 08-445 Osieck w godzinach pracy tj. poniedziałek - 9:00 - 17:00 piątek od godz. 08:00 do  godz.16:00. Wniosek może złożyć osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

 1. Wniosek o jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł dla obywateli Ukrainy

 

 

Informacja GOPS

Drukuj

 INFORMACJA

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Osiecku dnia 2 kwietnia 2022 r. (sobota) będzie czynny w godzinach 8:00 - 16:00

zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku z dnia 30 grudnia 2021 r.

 

 

II Nabór na specjalistyczne usługi opiekuńcze

Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku ogłasza II nabór na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi.

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

 

 

II nabór na stanowisko AOON

Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku ogłasza  II nabór na stanowisko Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 finansowanych ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Ogłoszenie o naborze

Klauzula

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie

 

Podkategorie