GOPS OSIECK

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Aktualności

Spis rolny

Drukuj

Co stracisz, jeśli się nie spiszesz

Narodowy Spis Powszechny to wyjątkowa i jedyna na 10 lat szansa, aby Polacy mogli pokazać, jaka naprawdę jest ich sytuacja osobista, rodzinna, zawodowa i mieszkaniowa. Dlatego jeśli wciąż zwlekasz ze spisem, to miej świadomość strat, na jakie narażasz siebie, swoją rodzinę i swoją gminę, jeśli zaniedbasz ten ustawowy obowiązek.

Udział w spisie nie jest dla Ciebie wielkim obciążeniem – wystarczy 10 minut i zrobione! Nie powinieneś się zatem usprawiedliwiać brakiem czasu. Co więcej, jeśli nie weźmiesz udziału w spisie, to nie statystycy i urzędnicy będą pokrzywdzeni, lecz Ty sam oraz Twoja rodzina.

Będzie trudniej o nową szkołę, autobus albo remont drogi

Planowanie infrastruktury publicznej musi być oparte na rzetelnych i miarodajnych danych. Jeśli się nie spiszesz i podobnie zrobią inni mieszkańcy Twojej gminy, samorząd lokalny będzie miał duże trudności, żeby bez twardych i rzetelnych danych planować i realizować ważne dla Twojej lokalnej społeczności inwestycje: żłobki, przedszkola, szkoły, szpitale, drogi czy transport publiczny.

Nie spisując się, szkodzisz sobie i swoim bliskim!

Jak widzisz, bez Twoich danych spisowych bardzo utrudniony będzie rozwój miejsca, w którym żyjesz Ty i Twoja rodzina. Potraktuj więc udział w spisie nie jako ciężar czy biurokratyczny wymysł, ale jako szansę i inwestycję w przyszłość Twoją i Twoich najbliższych!

Ryzykujesz karę 5 tys. zł

Lekceważąc obowiązek spisowy ryzykujesz karę grzywny. Może ona być dla Ciebie bardzo dotkliwa i sięgnąć nawet 5 tys. zł. Czy warto ryzykować? Masz przecież zapewne dużo pilniejsze wydatki i ważniejsze sprawy niż uciążliwe wizyty w sądzie.

Nie zwlekaj i spisz się - to Ci się po prostu opłaca!

Wypełnij jak najszybciej formularz spisowy na stronie https://spis.gov.pl/ lub zadzwoń na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 i spisz się przez telefon. Nie bój się spisu - NIE PYTAMY o Twoje zarobki, majątek, konta bankowe czy oszczędności.

 

Stypendium szkolne

Drukuj

OGŁOSZENIE

stypendium szkolne dla uczniów w roku szkolnym

2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku informuje, że od 1 do 15 września 2021 r. jest możliwość składania wniosków o ustalenie prawa do stypendium szkolnego na rok 2021/2022.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osieck znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikających z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

 

Termin składania wniosków do 15 września 2021 r.

 

Wniosek o stypendium szkolne może złożyć rodzic lub pełnoletni uczeń.

 Miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 528 zł netto.

 Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2021 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

 Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiecku tych dokumentów.

 

PUNKT PSYCHOLOGICZNY

Drukuj

Informujemy, iż w dniach 31.08.2021 r. oraz 07.09.2021 r. Psycholog nie będzie przyjmował w związku z przebywaniem na urlopie.

 

Informacja

Drukuj

aktywizacja

 

Dobry start

Drukuj

Plakat

 

300

Drukuj

Do założenia konta PUE niezbędne jest:
- posiadanie adresu mail (poczta elektroniczna),
- podanie numeru telefonu,
- utworzenia hasła do logowania, które musi składać się co najmniej z 8 znaków. W haśle musi być zawarta duża litera, mała litera, cyfra i znak specjalny (nie może to być imię, nazwisko ani data urodzenia osoby zakładającej profil).
Do wysłania wniosku 300+  niezbędne jest :
- podanie numeru konta bankowego, na które ma być przekazane świadczenie 300+.
- dane dzieci, na które wnioskujesz o świadczenie dobry start (nr PESEL),
- informacje o szkołach, do których uczęszczają dzieci.

Osoby zgłaszające się do punktu mobilnego powinny mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport – niezbędne do identyfikacji i potwierdzenia danych przez pracownika.