GOPS OSIECK

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Aktualności

Plakat

Drukuj

 

Nabór do Programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów"

Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku planuje przystąpić do realizacji II modułu programu Korpus Wsparcia Seniorów, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. opieki na odległość.

DLA KOGO:

Adresatami programu mogą być nie tylko obecni podopieczni GOPS. Mogą w nim uczestniczyć:

 • mieszkańcy Gminy Osieck w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,

 • prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

GŁÓWNY CEL PROGRAMU:

Program ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób starszych w ich miejscu zamieszkania.

DZIAŁANIA PROGRAMU:

W ramach programu przewidziane są działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. opieki na odległość. Seniorom zostaną dostarczone specjalne opaski, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.

Starsze osoby nie będą musiały mieć telefonu. Urządzenia będą wyposażone w co najmniej trzy z następujących funkcji:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,

 • detektor upadku,

 • czujnik zdjęcia opaski, 

 • lokalizator GPS,

 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),

 • sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 maja 2022 r. Samo zgłoszenie NIE JEST równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem. O przyjęciu do programu decyduje kolejność zgłoszeń. Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku pod adresem: www.gopsosieck.pl lub odebrać w siedzibie tutejszego Ośrodka.

Pobierz:

 

IV Nabór na specjalistyczne usługi opiekuńcze

Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku ogłasza IV nabór na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi.

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie

 

Dofinansowanie do zakupu sprzętu

Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania na zakup dekodera lub telewizora przez osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, z uwagi na zmianę z dniem 28 marca 2022 r. sposobu, w jaki odbierana jest bezpłatna telewizja naziemna.

W związku z powyższym, został przygotowany specjalny program dofinansowania do zakupu sprzętu, niezbędnego do oglądania naziemnej telewizji cyfrowej w nowej technologii. Program skierowany jest do gospodarstw domowych, które odbierały dotychczas sygnał telewizji naziemnej i nie posiadają środków na dostosowanie sprzętu do technologii DVB-T2/HEV/C. Mogą one liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci dofinansowania na zakup dekodera lub telewizora.

Wnioski można składać w formie papierowej do końca br. w placówkach pocztowych i filiach na terenie całego kraju. Osoba uprawniona lub pełnomocnik zobowiązywana jest potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie dokumentu zawierającego co najmniej: imię i nazwisko, numer PESEL i zdjęcie. Następnie pracownik Poczty wprowadza do formularza elektronicznego dane wnioskującego, a na koniec wypełniony i wydrukowany wniosek zostaje przekazany osobie wnioskującej do własnoręcznego podpisu.

Wniosek można także złożyć poprzez elektroniczny formularz dostępny na platformie gov.pl.

 

III Nabór na specjalistyczne usługi opiekuńcze

Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku ogłasza III nabór na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi.

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

 Oświadczenie

 

III nabór na stanowisko AOON

Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku ogłasza  III nabór na stanowisko Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 finansowanych ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Ogłoszenie o naborze

Klauzula

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie

 

 

Podkategorie