GOPS OSIECK

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Aktualności

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego

Drukuj

 

Nabór na stanowisko Specjalista ds. finansowych

Drukuj

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku ogłasza nabór na Specjalistę ds. finansowych

Ogłoszenie do pobrania tutaj...

Kwestionariusz osobowy do pobrania tutaj..

Klauzula informacyjna do pobrania tutaj...

Oświadczenie do pobrania tutaj...

 

Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin

Drukuj

Stowarzyszenie dla Rodzin rozpoczyna realizację trzyletniego projektu ,,Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin". Projekt współfinansowany jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.Głównym celem programu jest wzmacnianie potencjału rodzin, w tym ich samodzielności opiekuńczo – wychowawczej i życiowej tak, aby stanowiły naturalne i bezpieczne oparcie dla swoich członków, w tym szczególnie dla prawidłowego rozwoju dzieci.

Okres realizacji: 01.07.2020 r. – 30.11.2022 r.

Z programu mogą skorzystać:

Mieszkańcy Województwa Mazowieckiego, rodziny, które:

• przeżywają trudności opiekuńczo- wychowawcze
• zmagają się z trudnościami lub kryzysowymi sytuacjami rodzinnymi i życiowymi
• rodziny, których dzieci albo są zagrożone umieszczeniem w pieczy zastępczej lub tam
czasowo przebywają

W ramach programu, można skorzystać z bezpłatnych usług:

• Specjalistycznej pomocy psychologa i pedagoga dla rodzin i jej członków (konsultacje,
poradnictwo, terapia, formy pomocy interwencyjnej, coaching rodzicielski)
• Warsztatów umiejętności wychowawczych
• grup wsparcia dla rodziców/opiekunów prawnych
• wsparcia metodą asysty rodzinnej
• spotkań integracyjnych dla rodzin z dziećmi
• poradnictwa socjalnego

Miejsce realizacji:
Zespoły Psychologiczno-Terapeutyczne Stowarzyszenia dla Rodzin w Warszawie:
ul. Pszczyńska 26 m. 57 (Targówek), tel. 518 452 047, 22 253 49 47
ul. Ząbkowska 39 (Praga Północ), tel. 22 619 42 67
ul. Nowodworska 35 m. 51 (Białołęka), tel. 696 509 924
Nefrytowa 12 (Targówek), tel. 22 697 14 93

Oraz w terenie.

Informacje i zapisy:
tel. 696 509 924, 518 452 047
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Drukuj

Gmina Osieck ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – RPMA.09.01.00-IP.01-14-095/20

Nabór do pobrania tutaj...

Formularz do pobrania tutaj...

 

Informacja w sprawie składania wniosków

Drukuj

Informacja

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od 01.07.2020 r. istnieje możliwość składania elektronicznie wniosków o wypłatę świadczenia "Dobry start" (300 +). W wersji tradycyjnej (papierowej) wnioski będą przyjmowane od 01.08.2020 r.

 

Jednocześnie przypominamy, że informacje przyznające świadczenie wychowawcze (500 +) są wydane do 31.05.2021 r. W związku z powyższym nie należy wysyłać wniosków w sytuacji, gdy powyższe świadczenie zostało już przyznane.

 

KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW

Drukuj

 

KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych organizuje kolonie dla dzieci rolników

 

Koszt jaki ponoszą rodzice to: 400,00 opłaty

 

Miejsce kolonii: Biały Dunajec,

termin: 10.08.2020 -19.08.2020 lub 20.08.2020-29.08.2020

 

Miejsce kolonii: Rzucewo,

terminy do ustalenia:02.08.2020-11.08.2020 lub

12.08.2020 - 21.08.2020 lub

22.08.2020 – 31.08.2020

 

 

Warunki, które należy spełnić, aby dziecko rolnika mogło skorzystać z dofinansowania:

 

   1. data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2004 r. i młodsze (wiek 7-16 lat),

   2. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS,

   3. dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów ( zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu i Karta uczestnika).

Więcej informacji i druki do pobrania w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku ul. Rynek 1 (wejście od ulicy Pilawskiej) lub pod tel. 25 685-71-77