GOPS OSIECK

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Aktualności

Klub Seniora +

Drukuj

Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „ Senior +” na lata 2021-2025

JEŻELI:

- jesteś mieszkańcem Gminy Osieck,

- masz minimum 60 lat,

- jesteś osobą nieaktywną zawodowo, a chcesz spędzać swój wolny czas w sposób aktywny i ciekawy

 

CO ZYSKUJESZ?

- możliwość udziału w zajęciach o charakterze ruchowym, kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim itp.

- możliwość rozwijania swoich pasji, zainteresowań i umiejętności,

- możliwość spędzania czasu w miłym towarzystwie,

- możliwość korzystania z kompleksowego, świetnie wyposażonego lokalu.

SZANOWNY SENIORZE, NIE ZWLEKAJ!! O PRZYJĘCIU DO KLUBU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

 

Co zrobić, aby zostać członkiem Klubu ,,Senior+"?

- Udaj się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku (ul.Rynek 1), aby wypełnić oraz złożyć prosty formularz rekrutacyjny. Formularz można składać do 31.01.2022 r.

Nabór do Kluba Seniora jest naborem uzupełniającym.

Wniosek o przyjęcie do Klubu Seniora

 

 

Informacja o dyżurach podatkowym o Polskim Ładzie

Drukuj

Od wtorku 11 stycznia w urzędach skarbowych Krajowa administracja skarbowa uruchamia dyżury podatkowe o Polskim Ładzie.
W dni robocze, w godzinach od 8.00 do 19.00 pracownicy urzędów skarbowych będą udzielać informacji o nowych rozwiązaniach podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Informację będzie można uzyskać w urzędzie skarbowym osobiście lub kontaktując się telefonicznie. Dane teleadresowe są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Izb Administracji Skarbowych.
Od 11 stycznia będzie można umówić się na wizytę w urzędzie skarbowym dotyczącą zmian podatkowych wprowadzonych Polskim Ładem, korzystając z usługi rezerwacji na stronie wizyta.podatki.gov.pl.

 

Dodatek osłonowy

Drukuj

 Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Jest to nowe świadczenie rodzinne, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Dodatek będzie wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r.

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO - można pobrać, wydrukować, wypełnić i dostarczyć do GOPSu

Druki w wersji papierowej będą dostępne po 15 stycznia 2022 r.

 

Informacja o projekcie ,,Rodzinne drogowskazy"

Drukuj

Informujemy, że w związku z realizacją na terenie powiatu otwockiego Projektu ,,Rodzinne drogowskazy"  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś. IX Wsparcie włączenia społecznego i walka z ubóstwem w dniach od 01.01.2022 r. do 31.01.2022 r. odbędzie się rekrutacja rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie powiatu otwockiego. Celem Projektu jest poprawa funkcjonowania 15 rodzin zamieszkujących w powiecie otwockim poprzez zindywidualizowane działania zapobiegające procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego tych rodzin.

W ramach Projektu oferowane będzie wsparcie w postaci doradztwa zawodowego, diagnozowania indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu, trening kompetencji życiowych, społecznych, rodzicielskich i wychowawczych, coaching rodzicielski, poradnictwo rodzinne. Działania profilaktyczne i terapeutyczno - edukacyjne dla dzieci/młodzieży: trening zastępowania agresji lub integracja sensoryczna, praca z deficytami. Działania społeczno - kulturalno - sportowe (wspólny wyjazd - wycieczka).

Przez cały czas trwania Projektu do dyspozycji rodzin będzie asystent rodzin i 2 psychologów zatrudnionych w PCPR.

Szkolenia będą odbywały się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10.

Zakończenie projektu nastąpi 31 grudnia 2022 roku.

 

 

Dyżur terapii uzależnień i problemów alkoholowych

Drukuj

Informujemy, że dyżur specjalisty terapii i uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych odbędzie się w dniu 28 grudnia 2021 r. w godz. 15.00 - 17.00