GOPS OSIECK

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Aktualności

UWAGA PRACA !

Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. świadczeń wychowawczych.

Ogłoszenie do pobrania tutaj...

Kwestionariusz osobowy do pobrania tutaj...

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Gminy w Osiecku

Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku informuje, ze uległa zmiana godzin pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w  Urzędu Gminy w Osiecku.

Punkt czynny w budynku Urzędu Gminy w poniedziałki w godz. 9.30 - 13.30 i w środy 12.30 - 16.30.

 

Oferta pracy

Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. świadczeń wychowawczych - umowa na zastępstwo

Ogłoszenie do pobrania tutaj...

Kwestionariusz osobowy do pobrania tutaj

 

Stypendium szkolne

Drukuj

Stypendium szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osieck znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej lub brak możliwości uzyskiwania dochodów w wystarczającej dla utrzymania rodziny kwocie.

Termin składania wniosków od 1 do 15 września 2016 r.


Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 514 zł. Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2016 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.


Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisem ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiecku tych dokumentów.


 

Informacja dot. składania wniosków na fundusz alimentacyjny i zasiłki rodzinne

Drukuj

INFORMACJA

dot. składania wniosków na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki rodzinne

wraz z dodatkami

na nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy 2016/2017

 

Uprzejmie informujemy, że od 1 sierpnia 2016 r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2016/2017. Natomiast od 1 września 2016 r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2016/2017.

 

Informacja dotycząca składania wniosków na dożywianie dzieci w roku szkolnym 2016/2017

Drukuj