GOPS OSIECK

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Aktualności

Wsparcie asystenta rodziny na podstawie Ustawy ,,Za życiem"

Drukuj

Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”:

 • kobiety w ciąży i ich rodziny,
 • rodzina, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko,
 • kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
 • kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych

mają prawo do skorzystania z pomocy i wsparcia asystenta rodziny.

Asystent rodziny koordynuje poradnictwo w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej, świadczeń opieki zdrowotnej.

Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny: 

 1. doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia, 
 2. reprezentowanie przed instytucjami i urzędami,
 3. dostęp do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej, w tym specjalistycznych poradni lekarskich,
 4. pomoc w uzyskaniu wsparcia psychologicznego,
 5. dostęp do pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,
 6. poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom,
 7. poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,
 8. pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu,
 9. nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,
 10. doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,
 11. informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
 12. pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
 13. pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy,
 14. informowanie o możliwości uzyskania świadczeń pieniężnych oraz form różnych wsparcia z pomocy społecznej,
 15. pomoc we wnioskowaniu o ustalenie stopnia niepełnosprawności dziecka,
 16. pomoc we wnioskowaniu o przystosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb dziecka niepełnosprawnego,
 17. pomoc w uzyskaniu opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej i wnioskowanie o wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka,
 18.  oraz inne formy doradztwa i wsparcia mieszczące się w kompetencji asystenta.

Rolę i zadania asystenta rodziny reguluje ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ogólny katalog możliwego wsparcia ,,Za życiem" do pobrania tutaj...

 

Dobry start 300

Drukuj

 

Dobry start 2021/2022

Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku informuje, że dnia 15 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, w związku z czym od dnia 1 lipca br., realizacją programu „Dobry Start” będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej.

Wszelkie pytania dotyczące zasad przyznawania świadczenia oraz składania wniosków należy kierować do ZUS.

Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online:

 • przez Portal informacyjno – usługowy Emp@tia

 • przez bankowość elektroniczną

 • przez portal PUE ZUS.

Wnioski należy składać do 30 listopada.

 

Nabór na stanowisko

Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku ogłasza nabór na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY .

Ogłoszenie  do pobrania tutaj....

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania tutaj...

Klauzule informacyjne do pobrania tutaj...

Oświadczenie do pobrania tutaj...

 

Informacja w sprawie programu ,,Rodzina 500+"

Drukuj

Przypominamy, iż aby zachować ciągłość wypłacanych świadczeń wychowawczych (500+) należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres  2021/2022 w terminie do 30 czerwca 2021 r.

Wnioski można składać osobiście w godz. pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku tj. pn.09:00 - 17:00, wt. - pt. 08:00 - 16:00 lub drogą elektroniczną:

* portal informacyjno - usługowy Empatia,

* bankowość elektroniczną,

*portal PUE ZUS.

W przypadku wniosków złożonych w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.) świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacane od miesiąca złożenia wniosku.

 

Zapraszamy na dyżur telefoniczny

Drukuj

II Oddział ZUS w Warszawie/ Inspektorat w Otwocku

 

ZAPRASZAMY NA DYŻUR TELEFONICZNY

 

Temat: Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych

do samodzielnej egzystencji, tzw. 500 +

Termin: 12 maja 2021 r. godz. 10:00 -12:00

 

Numer telefonu: 22 356 16 20

 

Specjalista ZUS udzieli Państwu informacji związanych z tematem, a w szczególności:

 1. Jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać świadczenie?

 2. Co powinieneś zrobić, aby uzyskać świadczenie?

 3. Jaka jest wysokość świadczenia uzupełniającego?