Realizowane projekty

Utworzono: czwartek, 21, lipiec 2011 08:17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku

w 2009r. rozpoczął realizację projektu systemowego " Szansa na sukces" w ramach:


Priorytetu VII.

Promocja integracji społecznej


Działania 7.1.

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

 

Działanie 7.1.1.

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

współfinansowanego przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego