GOPS OSIECK

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Projekt 2010r.

Projekt 2010r.

 

Celem głównym projektu jest pobudzenie aktywności zawodowej i zwiększenie motywacji i wiary w skuteczność poszukiwania pracy; pokonanie bierności, poprzez osoby pozostające bez pracy, będące klientami pomocy społecznej oraz promocja, rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez udzielanie wszechstronnej pomocy  osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z trenu gminy Osieck.

Celem szczegółowym jest zdobycie nowych, podniesienie i udoskonalenie już posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz trening kompetencji psycho-społecznych u klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku.