GOPS OSIECK

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Projekt 2009r.

 

ównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji psycho-społecznych oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych osób będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej.

Powyższy cel zostanie zrealizowany poprzez realizację celów szczegółowych:

  • zwiększenie aktywności, motywacji do działania i zaufania we własne siły
  • zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu
  • zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych (handlowiec z obsługą kasy fiskalnej)
  • zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne znalezienie zatrudnienia

W ramach aktywnej integracji zaplanowano następujące jej formy:

  • aktywizację edukacyjną, zdrowotną i społeczną realizowanych przez pracowników socjalnych, psychologa, doradcę zawodowego i trenerów

Zostało zastosowane narzędzie w postaci kontraktu socjalnego.
Cele projektu są zgodne  z założeniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z Planem Działania dla Priorytetu VII oraz ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Osieck na lata 2006-2015.