GOPS OSIECK

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

AOON

 

 


 

 

 

 

DOFINANSOWANO 

 

ZE ŚRODKÓW

 

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

 

Dofinansowanie

 

262.089,00 zł

 

Całkowita wartość

 

262.089,00 zł

 

Środki z Funduszu zostaną przeznaczone na realizację w 2022 r. zadania w zakresie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.