GOPS OSIECK

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Aktualności EFS

Wstępna ankieta rekrutacyjna

Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku informuje, że obecnie realizuje projekt systemowy ,,Szansa na sukces” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

 

Zapytanie ofertowe na zamieszczanie informacji i aktualizację strony internetowej

Drukuj

W ramach realizowanego projektu systemowego ,,Szansa na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

zapraszamy

do składania ofert na zamieszczanie informacji i aktualizacja strony internetowej projektu

,,Szansa na sukces” w 2013 roku.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zapytania i złożenie swojej oferty do dnia 4 lutego do godz. 16.00.

Zapytanie ofertowe do pobrania tutaj

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie konferencji kończącej realizację projektu systemowego ,,Szansa na sukces” w 2012 roku

Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku informuje, że na posiedzeniu komisji w dniu 10 grudnia 2012 r. rozpatrzono oferty, które wpłynęły w związku z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym na zorganizowanie konferencji kończącej realizację projektu systemowego ,,Szansa na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i dokonano wyboru oferty.

W wyniku zakończenia postępowania do zorganizowania konferencji kończącej projekt został wybrany Hotel Pod Sosnami w Osiecku, który jako jedyny złożył ofertę spełniającą wszelkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym z dnia 19 listopada 2012 r.