GOPS OSIECK

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Aktualności EFS

Wybór oferty na zamieszczanie informacji i aktualizacje strony internetowej

Drukuj

Przedmiotem zamówienia była usługa polegająca na zamieszczaniu i aktualizowaniu informacji o projekcie na stronie internetowej projektu ,,Szansa na sukces” w roku 2014 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Informujemy, że w wyniku procedury zapytania ofertowego na w/w przedmiot zamówienia wybrany został Oferent:

Pani Justyna Kamaszewska zam. Grabianka.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Justyna Kamaszewska jako jedyna przedłożyła dokumentacje spełniającą wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym Zamawiającego.

 

Plakat 2014

Drukuj

 

Kolejna edycja projektu ,,Szansa na sukces”

Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku, po raz kolejny realizuje projekt „Szansa na sukces" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społeczne.

 

Zapytanie ofertowe na zamieszczanie informacji i aktualizacje strony internetowej

Drukuj

W ramach realizowanego projektu systemowego ,,Szansa na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

zapraszamy

do składania ofert na zamieszczanie informacji i aktualizacje strony internetowej projektu

,,Szansa na sukces” w 2014 roku.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zapytania

i złożenie swojej oferty do dnia 7 lutego 2014 r. do godz. 14.00

Zapytanie ofertowe do pobrania  tutaj

 

Konferencja kończąca projekt zrealizowany w 2013r.

Drukuj

Dnia 16 grudnia 2013 r. o godzinie 14. 00 w Hotelu Pod Sosnami w Osiecku odbyła się konferencja podsumowująca i kończąca projekt GOPS ,,Szansa na sukces” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na konferencję przybyli tegoroczni Uczestnicy Projektu, kierownik i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku oraz zaproszeni goście, którzy współpracowali z Ośrodkiem podczas realizacji projektu. Podczas uroczystości omówione zostały działania podjęte w ramach projektu, a także rezultaty, jakie udało się dzięki nimi osiągnąć. Dzięki uczestnictwu w projekcie Uczestnicy Projektu podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe poprzez ukończenie kursów zawodowych i szkoleń, nabyli umiejętności poruszania się po rynku pracy, poznali swoje mocne i słabe strony, a także uwierzyli we własne siły i możliwości. Podczas konferencji Uczestnikom wręczono zaświadczenia o ukończonych kursach.

Zdjęcia z konferencji można obejrzeć w zakładce: Galerie zdjęć

 

Kurs- Prawo Jazdy kat.B

Drukuj

Od dnia 30 września 2013 r. w Ośrodku Szkolenia Kierowców ,,Marcin” w Garwolinie trwały zajęcia teoretyczne w ramach nauki jazdy kat. B dla 4 Uczestników Projektu ,,Szansa na sukces”. W trakcie zajęć kursanci poznali prawo o ruchu drogowym oraz uczyli się udzielania pierwszej pomocy. Ponadto Uczestnicy projektu ćwiczyli praktyczną naukę jazdy, która zakończyła się egzaminem w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Siedlcach.

 

Zdjęcia z kursu można obejrzeć w zakładce: Galerie zdjęć