GOPS OSIECK

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Aktualności EFS

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. zrealizowania projektu systemowego: Szansa na sukces"

W odpowiedzi na złożone zapytania cenowe z dnia 30 maja 2010r. dotyczące zrealizowania  projektu systemowego "Szansa na sukces" oferty cenowe złożyły trzy firmy.

Za najkorzystniejszą ofertę cenową ze względu na najniższą cenę brutto uznano ofertę firmy:

GLOBAL Training Centre Sp.z.o.o.

A. Jerozolimskie 44

II piętro , pokój 201

00-024 Warszawa

 

W dniu 30 czerwca 2010r. z firmą Global Training Centre Sp.z.o. została zawarta umowa, w której wykonawca zobowiązuje się do:

1. przeprowadzenia szkoleń

2. zgłoszenia uczestników i sfinansowania badań medycyny pracy dla 7 osób

3. przeprowadzenia ankiet oceniających efektywność szkolenia

4. potwierdzenia kwalifikacji zawodowych uczestników szkoleń stosownymi dyplomami

5. zapewnienia materiałów szkoleniowych

6. zapewnienia wykwalifikowanej kadry trenerskiej

7. zapewnienia cateringu na czas szkolenia

8. objęcia uczestników ubezpieczeniem NNW.