Aktualności EFS

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Utworzono: wtorek, 06, lipiec 2010 08:30

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W OSIECKU

zatrudni

Pracownika socjalnego

Wymiar czasu pracy – pełny etat

do pracy w  projekcie systemowym pn.  „SZANSA NA SUKCES” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

w okresie od dnia 16 sierpnia do dnia 31 grudnia 2010r.


Pełna treść ogłoszenia o naborze na pracownika socjalnego do pobrania tutaj...