Aktualności EFS

Konferencja kończąca projekt

Utworzono: czwartek, 27, listopad 2014 09:53

W dniu 26 listopada 2014 r. o godz. 13.00 w Hotelu Pod Sosnami w Osiecku odbyła się konferencja podsumowująca i kończąca projekt ,,Szansa na sukces” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku.

Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W konferencji uczestniczyli: pełniąca obowiązki Wójta Gminy Osieck Pani Karolina Zowczak, Kierownik i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku, przedstawiciel firmy szkolącej oraz uczestnicy projektu w 2014 roku.

Podczas spotkania zapoznać się można było z założeniami projektu GOPS – ,,Szansa na sukces”, z jego celami i poszczególnymi działaniami.

Koszt projektu to - 75 000 zł, w tym dofinansowanie POKL – 67 125 zł , wkład własny -  7 875 zł.

Projekt skierowany był do 5 Uczestników Projektu – 4 kobiet i 1 mężczyzny, bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo, mieszkańców Gminy Osieck, korzystających z pomocy społecznej, którzy podnosili swoje kwalifikacje społeczne i zawodowe uczestnicząc w warsztatach kompetencji społecznych, doradztwa zawodowego, terapii psychologicznej. Uczestniczy ukończyli także kurs komputerowy i kurs prawo jazdy kat. B.

Projekt systemowy GOPS ,,Szansa na sukces” realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku w latach 2009 -2014.

Podsumowanie projektu wykazało, iż udział w nim wzięło 33 Uczestników Projektu. Łącznie na okres sześcioletniej realizacji projektu wydano 488 230,65 zł, w tym dofinansowanie 436 966,43, a wkład własny gminy to 51 264,22 zł wypłacany w postaci zasiłków celowych.

Zdjęcia z konferencji można obejrzeć w zakładce: Galerie zdjęć.