GOPS OSIECK

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Aktualności EFS

Pierwsze spotkanie uczestników projektu

Celem zajęć było zapoznanie oraz nabycie przez uczestników umiejętności miękkich dotyczących między innymi różnych technik, które wspomagają proces skutecznej komunikacji oraz właściwej autoprezentacji, jak również przedstawienie uczestnikom działań wspomagających drogę do osiągnięcia sukcesu osobistego i zawodowego. W konsekwencji "udzielenie pomocy"  beneficjentom w odnalezieniu się na dzisiejszym, trudnym rynku pracy.

Uczestnicy projektu zapoznali się z m.in. z częściami komunikacji werbalnej i niewerbalnej, poznali umiejętności (nawyki) przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, nabyli umiejętności radzenia sobie ze stresem a także wzmocnili poczucie własnej wartości.

Mamy nadzieje, że dalsze zajęcia będą miały istotny wpływ na przyszłe losy uczestników projektu.