GOPS OSIECK

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Aktualności EFS

Wybór najkorzystniejszej oferty dot. zrealizowania projektu EFS w 2011r.

W odpowiedzi na złożone zapytania cenowe dotyczące zrealizowania w 2011r. projektu systemowego "Szansa na sukces" trzy firmy złożyły swoje oferty cenowe. Za najkorzystniejsza ofertę cenową uznano ofertę firmy:

Głobal Training Centre Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 44

Ii piętro, pokój 201

00-024 Warszawa

 

W dniu 12 lipca 2011r. z firma GLOBAL została zawarta umowa, w której wykonawca zobowiązuje się do:

1. przeprowadzenia szkolenia: warsztaty kompetencji szpołecznych dla 5 osób,

2. przeprowadzenia kursu: "Podstawy obsługi komputera + program magazynowy" dla 5 osób,

3. przeprowadzenia szkolenia: warsztat z doradcą zawodowym dla 5 osób,

4. przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego,

5. przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego,

6. przeprowadzenia kursu zawodowego: "Bukieciarstwo" dla 3 osób,

7. przeprowadzenia kursu zawodowego: "Operator wózków widłowych"