GOPS OSIECK

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Rzecznik Ekonomii Społecznej

 

Rzecznik Ekonomii Społecznej w Gminie Osieck - Sylwia Kalinowska 

telefon: (25) 685 - 71 - 77

adres: Osieck, ul. Rynek 1 , 08 - 445 Osieck 

godziny urzędowania: poniedziałek w godz. 09:00 - 17 :00, wtorek - piątek w godz. 08:00 - 16:00

Zakres działań:

Rzecznik Ekonomii Społecznej i Solidarnej może na terenie swojej gminy:

 • informować o ekonomii społecznej;

 • współpracować w tym zakresie z ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej;

 • edukować pracowników jednostek samorządu terytorialnego na temat tego, co to jest ekonomia społeczna i solidarna;

 • dbać o odpowiedzialne zakupy (przez realizację w gminie zamówień publicznych uwzględniających tzw. klauzule społeczne);

 • tworzyć i aktualizować informacje dotyczące ekonomii społecznej na stronie internetowej gminy;

 • brać udział w opracowaniu lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej;

 • uczestniczyć w lokalnych wydarzeniach związanych z ekonomią społeczną;

 • informować na bieżąco Wydział ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych MCPS o zrealizowanych działaniach.