Aktualności

V nabór na stanowisko AOON

Utworzono: czwartek, 23, czerwiec 2022 06:16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku ogłasza  V nabór na stanowisko Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 finansowanych ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Ogłoszenie o naborze

Klauzula

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie