GOPS OSIECK

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Aktualności

Nabór do Programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku planuje przystąpić do realizacji II modułu programu Korpus Wsparcia Seniorów, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. opieki na odległość.

DLA KOGO:

Adresatami programu mogą być nie tylko obecni podopieczni GOPS. Mogą w nim uczestniczyć:

 • mieszkańcy Gminy Osieck w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,

 • prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

GŁÓWNY CEL PROGRAMU:

Program ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób starszych w ich miejscu zamieszkania.

DZIAŁANIA PROGRAMU:

W ramach programu przewidziane są działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. opieki na odległość. Seniorom zostaną dostarczone specjalne opaski, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.

Starsze osoby nie będą musiały mieć telefonu. Urządzenia będą wyposażone w co najmniej trzy z następujących funkcji:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,

 • detektor upadku,

 • czujnik zdjęcia opaski, 

 • lokalizator GPS,

 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),

 • sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 maja 2022 r. Samo zgłoszenie NIE JEST równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem. O przyjęciu do programu decyduje kolejność zgłoszeń. Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku pod adresem: www.gopsosieck.pl lub odebrać w siedzibie tutejszego Ośrodka.

Pobierz: