GOPS OSIECK

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Aktualności

Dofinansowanie do zakupu sprzętu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania na zakup dekodera lub telewizora przez osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, z uwagi na zmianę z dniem 28 marca 2022 r. sposobu, w jaki odbierana jest bezpłatna telewizja naziemna.

W związku z powyższym, został przygotowany specjalny program dofinansowania do zakupu sprzętu, niezbędnego do oglądania naziemnej telewizji cyfrowej w nowej technologii. Program skierowany jest do gospodarstw domowych, które odbierały dotychczas sygnał telewizji naziemnej i nie posiadają środków na dostosowanie sprzętu do technologii DVB-T2/HEV/C. Mogą one liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci dofinansowania na zakup dekodera lub telewizora.

Wnioski można składać w formie papierowej do końca br. w placówkach pocztowych i filiach na terenie całego kraju. Osoba uprawniona lub pełnomocnik zobowiązywana jest potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie dokumentu zawierającego co najmniej: imię i nazwisko, numer PESEL i zdjęcie. Następnie pracownik Poczty wprowadza do formularza elektronicznego dane wnioskującego, a na koniec wypełniony i wydrukowany wniosek zostaje przekazany osobie wnioskującej do własnoręcznego podpisu.

Wniosek można także złożyć poprzez elektroniczny formularz dostępny na platformie gov.pl.