Aktualności

termin składania oświadczeń lub zaświadczeń o kontynuacji nauki w szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2013/2014

Utworzono: środa, 21, sierpień 2013 10:02

Zasiłek rodzinny dla osób, które ukończyły 18 lat, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatek z tytułu pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznane na rok szkolny 2013/2014  na dzieci które od 1 września 2013r. rozpoczną naukę w szkole ponadgimnazjalnej, zostaną wypłacone w terminach określonych w  decyzjach, jeżeli do dnia 10 września 2013r. zostaną dostarczone oświadczenia lub zaświadczenia ze szkoły o kontynuacji nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

Art. 162 § 2 KPA stanowi: "Organ administracji publicznej, o którym mowa w § 1, uchyli decyzję, jeżeli została ona wydana z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności,   a strona nie dopełniła tych czynności w  wyznaczonym terminie ".

W przypadku nie dostarczenia w wyznaczonym terminie powyższych oświadczeń lub zaświadczeń, zostanie wydana decyzja uchylająca w/w świadczenia.