Aktualności

Zaproszenie do udziału w projekcie

Utworzono: poniedziałek, 19, sierpień 2013 13:25

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom  zaprasza pozostające bez zatrudnienia osoby niepełnosprawne do udziału w Projekcie ”Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”

Uczestnikom projektu oferowane są nieodpłatne i kompleksowe wsparcie w postaci:

1. doradztwa zawodowego, prawnego, psychologicznego

2. indywidualnie dobranych szkoleń,

3. trenera pracy,

4. płatnych staży,

5. warsztatów wyjazdowych, warsztatów umiejętności społecznych,

6. dofinansowanie kosztów rozpoczęcia /kontynuacji nauki,

Wsparcie realizowane jest na terenie gminy Osieck oraz podczas inspirujących wyjazdów integracyjnych.

Więcej informacji można uzyskać: www.aktywizacja.org.pl