GOPS OSIECK

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Aktualności

Informacja w sprawie składania wniosków o dożywianie dzieci

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku informuje, że należy składać wnioski o dożywianie dzieci realizujących naukę w roku szkolnym 2012/2013.

Jednocześnie informujemy, iż warunkiem uzyskania w/w pomocy jest spełnione kryterium dochodowe, które zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynosi 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj. dla rodziny wynosi 526,50 na osobę.

Prosimy o składanie wniosków przez osoby zainteresowane do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku, ul. Rynek 1  pok.7.