GOPS OSIECK

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Aktualności

Zmiana godzin pracy GOPS Osieck

Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku w dniu 26 czerwca 2019 r. (środa) będzie czynny w godzinach 7.00 - 15.00.

 

Kolonie letnie dla dzieci rolników !!!

Drukuj

 

Kolonie letnie dla dzieci rolników

 

IWONICZ (BESKID NISKI)

 

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na KOLONIĘ LETNIĄ DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS urodzonych po 1 stycznia 2003 r. (wiek do 16 lat) w IWONICZU w terminie 21 sierpnia 2019 r. - 31 sierpnia 2019r. (co najmniej jedno z rodziców lub prawnych opiekunów jest ubezpieczone  w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego). Opłata wynosi 400 zł. 

Na koloniach jest zapewnione m.in.

- transport autokarowy,

- zakwaterowanie,

- wyżywienie (5 posiłków dziennie),

- opieka wychowawców, opieka medyczna, przewodnika, ratownika,

- wycieczki autokarowe i piesze,

- program turystyczny - bilety wstępu itp.

 

WYMAGANA DOKUMENTACJA:

- Zaświadczenie KRUS o podleganiu ubezpieczeniu,

- Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku,

- Oświadczenie RODO

 

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania kart uczestnictwa oraz oświadczenia o przetwarzanych danych osobowych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku (wejście od ulicy Pilawskiej). Więcej informacji pod numerem telefonu (25) 685 - 71 - 77

 

 

Akademia Aktywnego Seniora

Drukuj

 

Zmiany w programie Rodzina 500 +

Drukuj

Zmiany w programie

 

''Rodzina 500+''

 

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez kryterium dochodowego.

 

Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać w dwóch formach:

 

od 1 lipca 2019 r. w wersji elektronicznej za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;


• od 1 sierpnia 2019 r. w wersji papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Rynek 1, 08-445 Osieck

 

WAŻNE: Osoby pobierające już świadczenie wychowawcze na drugie bądź kolejne dziecko wraz z wnioskiem na pierwsze dziecko składanym od 1 lipca 2019 r. wnioskują jednocześnie na drugie i kolejne dziecko.

 

W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień 2019 r. świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Złożenie wniosku po 30 września 2019 r. oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec, sierpień oraz wrzesień 2019 r.

 

 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego do pobrania tutaj...

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego do pobrania tutaj...

 

Zmiany czasu pracy GOPS w Osiecku

Drukuj

Informujemy, że w dniach 13 - 14 czerwca 2019 r., ze względu na upały GOPS w Osiecku będzie czynny w godzinach: 07.00 - 14.00.

 

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Drukuj

                                                          

INFORMACJA

o zmianach w Karcie Dużej Rodziny

W związku ze zmianą ustawy z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz.1832, z późn. zm.) wprowadzono następujące zmiany:

Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny, przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

 

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do 18. roku życia,

  • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,

  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

     

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

 

W przypadku ubiegania się o Kartę Dużej Rodziny wniosek należy złożyć osobiście w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (GOPS Osieck ul. Rynek 1), bądź elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Wzory dokumentów niezbędne do przyznania Karty Dużej Rodziny:

Wzór wniosku do pobrania tutaj...

Oświadczenie ZKDR-01 do pobrania tutaj...

Oświadczenie ZKDR-02 do pobrania tutaj...

Oświadczenie ZKDR-03 do pobrania tutaj...

Informacja ZKDR-04 do pobrania tutaj...