GOPS OSIECK

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Aktualności

Ogłoszenie o naborze na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych

Drukuj

Ogłoszenie do pobrania tutaj ...

Kwestionariusz do pobrania tutaj ...

 

Porady psychologa w Gminie Osieck

Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż dyżur psychologa  w dniu 06.02.2019 r. (środa), został odwołany. Z porad psychologa będzie można skorzystać w dniu 20.02.2019 r.

 

 

 

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Drukuj

                                                          

INFORMACJA

o zmianach w Karcie Dużej Rodziny

W związku ze zmianą ustawy z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz.1832, z późn. zm.) wprowadzono następujące zmiany:

Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny, przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

 

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do 18. roku życia,

  • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,

  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

     

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

 

W przypadku ubiegania się o Kartę Dużej Rodziny wniosek należy złożyć osobiście w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (GOPS Osieck ul. Rynek 1), bądź elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Wzory dokumentów niezbędne do przyznania Karty Dużej Rodziny:

Wzór wniosku do pobrania tutaj...

Oświadczenie ZKDR-01 do pobrania tutaj...

Oświadczenie ZKDR-02 do pobrania tutaj...

Oświadczenie ZKDR-03 do pobrania tutaj...

Informacja ZKDR-04 do pobrania tutaj...

 

Ogłoszenie o V naborze na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi

Drukuj

OGŁOSZENIE DO POBRANIA TUTAJ ...

kwestionariusz osobowy do pobrania tutaj ...

 

IV nabór na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi

Drukuj

Ogłoszenie do pobrania tutaj ...

Kwestionariusz osobowy do pobrania tutaj ...

 

III nabór na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi

Drukuj

Ogłoszenie do pobrania tutaj ...

Kwestionariusz osobowy do pobrania tutaj ...